Az Európai Unió története

Európai Unió: Az Európai Unió megalapításának ötlete sok évvel ezelőtt, a második világháború vége után született meg. A háború sok szenvedést okozott az európai népeknek, és meggyengítette az országok gazdaságát. Európa fontos leckét tanult meg: csak az egység és a szolidaritás hozhatja meg mindenki számára a jólétet, csak így lehet megteremteni a tartós békét, és örökre eltávolítani Európából a háborút. Jean Monnet, az európai integráció atyja találkozik a francia külügyminiszterrel, Robert Schumannal, aki 1950-ben azt javasolja, hogy az európai béke fenntartása érdekében hozzanak létre egy közös szervezetet, amely az európai gazdaság számára két alapvető forrás, az szén és az acél piacát szabályozza. Így kezdődött az Európai Unió hosszú utazása.
1951-ben megszületik az Európai Szén és Acél Közösség, amelyben hat ország vesz részt: Franciaország, Olaszország, Nyugat-Németország, Belgium, Hollandia és Luxemburg. Az alapító egyezményt Párizsban írták alá.
1957. március 25-én a hat ország aláírja a Római szerződést, amellyel két közösséget alapítanak meg: az Európai Gazdasági Közösséget, és az Európai Atomenergiai Közösséget. Az első az európai országot gazdaságának fejlesztését kívánja elősegíteni, a második pedig a békés célokra felhasznált atomenergia közös fejlesztését célozza meg.
1973-ban belép az Egyesült Királyság, Írország és Dánia.
1979-ben először választják meg közvetlenül a képviselőket az Európai Parlamentben, ezzel eldönthetik, hogy ki képviselje őket a Közösségben.
1981-ben lép be Görögország, majd 1986-ban csatlakozik Spanyolország és Portugália is. 1990-ben leomlik a berlini fal, ezzel Kelet-Németország is belép az Unióba.
1992. február 7-én a 12 ország aláírja a Maastrichti Egyezményt, amelynek értelmében az Európai Gazdasági Közösség neve Európai Unióra módosul. Ezzel az államok azt szándékozzák kifejezni, hogy nemcsak a gazdaságról döntenek közösen, hanem sok más kérdésről is.
1995-ben belép Svédország, Ausztria és Finnország. A Schengeni Egyezmény 7 állam között érvénybe lép, ezek: Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország. Ezen országok állampolgárai szabadon, ellenőrzés nélkül kelhetnek át a határokon.
1997. október 2-án aláírják az Amszterdami Szerződést, amely egy új közös programot tartalmaz, témája a foglalkoztatottság, ezzel a munka és az állampolgárok jogainak kérdései az Unió figyelmének központjába kerülnek.
1999-ben megszületik az Euro.
2001. február 26-án aláírják az Nizzai Szerződést: az itt megjelölt szabályok szerint zajlik azon kelet-európai országok integrációjának előkészítése, amelyek felvételüket kérték az EU-ba.
2002. január elsejétől az Euro hivatalosan is bekerül 12 ország állampolgárainak pénztárcájába. Az Egyesült Királyság, Dánia és Svédország dönt úgy, hogy megtartja nemzeti pénznemét.
2004-ben 25 tagúra bővül az Unió, belép Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, Magyarország, Szlovénia, Málta és Ciprus.
2007-ben csatlakozik Románia és Bulgária is, és így alakul ki a ma is 27 tagú Európai Unió.

Reméljük Európai Unió cikkünk megfelelő volt önnek, olvassa el más cikkeinket is.

Képek

Oldalak

  Gyakori keresés

  Új keresés

  Képek

  Oldalak

   Gyakori keresés

   Új keresés